Exercise 3: T-PEN and Dragmaticon

(Alternate title: T-PEN is mightier than T-SWORD)

I found T-PEN very easy to use in this application, for most of the text. The text that was not in a straight line posed an obvious problem, so I did not transcribe it. There were many abbreviations I didn’t know (most of them), and still many I’m unsure about, but the built-in abbreviation glossary helped immensely. There were many instances where text would be ambiguous (minims and the like) so I would go with what seemed more likely. It seems like there’s some degree of intuition involved in transcribing. That said, one must avoid the impulse to assume what the text must say; the importance is often in the differences and abnormalities.

My transcription of images 2 and 5 follows.

Image 2:

“Taurum aut[em] et [vir]ginem et capricornum
frigidos esse et siccos. Geminos libram et
aquarium calidos et humidos. Cancrum, Sco[r]
pionem, pisces frigidos et humidos. Quedam
e[s]t masculini sexus, quedam feminim esse di
xerunt! que om[n]ia falsa et nugatoria pre
terire, dignum duximus. Dux expecto quid de
alio ?sibili circulo sentias. pbus Alter de visibi
-lius a grecus[?] galaxias, idem Lacteus circulus
nu[n]cupatur Galac e[n]im lac, nos e[s]enius Iste iux.
Septentrione[m] a parte orientis i[n]cipit i[n] obliquu[m?]
ad cancru[m] ascendens p[ro] medium tor[r?]ide ad cap[i]u[m?]
descendit: exquo p[ro] i[n]?e?ius emisp[r]ium ad principiu[m]
fini[s] ?euertitur . Nominatur aut[em] Lactus p[ro]p[ter] nobi
-lem sui splendore[m]: Cuius rei causam si s[?]re de
-sideras ma[?]xobium legas. Nouem alii c[?]ctuli
sunt i[n]uisibiles: nihil e[n]im aliud sunt q[uae] linee

Image 5:

“quas de statu et retrogradatione planetarum
Legi. Nullam de hu[iu]s [effano ut] affirmo, ?oel
danno. Secundum platone[m], quartus planeta[rum]
est venus stella videlicit i[n]qualitatibus tempe
-rata: Inde beni?nula dicitur: modo i[n]duodecim
fere mensibus, modo i[n] undecim zodiatu[m] circu
-iens. dicitur cu[m] marte adulterata quid superi
-ori parte sui tituli[?] existens facta marti bi
-tina minus [?] beniuola. Quintus e[x] metu[a?]
fere in anno cursum suum p[ro]ficiens: cumquo be
-nus adulterata dicitur: cum e[n]im est i[n] inferiori
parte sui circuli illius se miscet qualitatibus.
[Dux] Quare dicis venerem quartum, mercurium
qiuntum, secundum platonem: dixere ne aliter aly[?]
[p.bus] Egipty, quos sequtus est plato dixere sole[] statu
-tum esse post Lunam: supra upm[] mercuriu[?] esse!
Supra ipsum Venerem: Caldei quos sequ[i]tus e[x] tulli[?]
volunt post Luna[] esse mercurium: supra quem
est Venus! supra quam sol. Dux Mitu[?] est, tu[]
de ordine ceterorum no[] dubitarint, qua?te de ordi
-ne istatu[?] trium diuctsa sense[]ut. pbus Cirtulis
isto[?] huc [9?]tingit de quibus hoc dicAm ut appa -reat que sententia est potuus tenenda. de inde de
motu utoru[m] dicam. Cirtuli igitur veneris et mer
curi[i] sunt epiticule:idest supra ter[r]am existe[tes]!
nihil de? ea concludentes!horum circulo[rum] centru[us]
est i[n] sole: Sed mercurialis i[n] medio solis: ve
neris, supra medium :quod ut melius i[n]telligas
figuram e[x]pingam i[n] qua ter[r]am epuiculos veneris
et mercury, utrumq[ue] i[n] suo epi[u?]iculo i[n] duobus
Locis i[n] sum[m]o et imo depingam. Cum igit[ur?] ven[??]
et mercuruis i[n] sup[er]ioribus partibus suor[um] circu
lorum existunt [?]ere supra-solem sunt! tut [sp?]
e[n] mercurius propinnq[u]or soli. Sed cum sint i[n] infe
rioribus partibus earum circulo[rum] tunc e[n] sol
supra illos: venus q[ua] propinquior soli. Caldei
adhoc respicientes q[ua] quandoq[ue?] i[n]feriores su[n]t sole
tunc q[uam] liberius apparent! Sol e[n]im no[n] t[u]m oculi subiecta,
De Venere.
De me[r]curio
Saturnus
Juppiter
Mars
Venus
Mercury
SoL
Venus
Terra”Published

13 February 2017

Tags